Seisukliima

Seisukütteseade

Uuendatud 7/23/2018

Kui auto eelsoojenduse funktsioon on aktiveeritud, soojendab seisukütteseade enne sõitma hakkamist vastavalt vajadusele salongi.

Seisukütteseade on auto kütteseadme üks kahest alamfunktsioonist. Soojendi asub parempoolse esiratta koopas.

P6-1746-XC40-DIM tell tale symbol pre-heater

Kui seisukütteseade on aktiveeritud, süttib juhiekraanilKehtib kütusel töötava soojendi korral. vastav sümbol.

Märkus

Kui kütteseade on aktiveeritudKehtib kütusel töötava soojendi korral., võib parempoolse esiratta koopast suitsu eralduda ja kosta madalat undamist. Auto tagaosast võib kosta kütusepumba tiksumist. See on täiesti normaalne.

Seisukütteseade käivitub automaatselt, kui eelsoojenduse funktsioon on aktiveeritud ja salongi on vaja soojendada.

See lülitub automaatselt välja, kui määratud taimeri või kütteseadme maksimaalne käitusaeg on ületatud või auto taaskäivitatakse.

Soojendi maksimaalne tööaeg on 40 minutit.

Märkus

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et auto tavakütusepaagis oleks piisavalt kütustKehtib kütusel töötava soojendi korral..

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et hübriidaku oleks piisavalt laetud.

Hoiatus

Ärge kasutage eelsoojendust järgmistel juhtudelKehtib kütusel töötava soojendi korral..

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla ummistunud. Näiteks parempoolsesse rattakoopasse ulatuv sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni ummistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

Hoiatus

Kui tunnete kütuse lõhna, näete ebatavaliselt palju suitsu või kostab seisukütteseadmestKehtib kütusel töötava soojendi korral. tavatut müra, lülitage kütteseade välja ja eraldage võimaluse korral kaitse. Volvo soovitab parandamiseks ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega.


Kas sellest oli abi?