Hooldus ja teenindus

Süsteemiuuenduste haldamine allalaadimiskeskuse kaudu

Uuendatud 7/9/2020

Süsteemiuuenduste haldamine allalaadimiskeskuse kaudu

Interneti-ühendusega auto ning teabe- ja meelelahutussüsteemi uuendusi saab allalaadimiskeskusest. Uuendusi saab teha ükshaaval või korraga.

Uuenduse otsimine

P5-1617-Icon-App screen-OTA

Kui uuendus on saadaval, kuvatakse keskekraani olekuribal teade Tarkvarauuendused saadaval.

Selleks et süsteemi uuendamine oleks võimalik, peab auto olema ühendatud InternetigaInterneti kasutamisel edastatakse andmeid (andmeliiklus), mille eest võidakse küsida lisatasu..

Valige keskekraani rakenduste vaatelt Kauguuenduse teenus.

Kui teabe- ja meelelahutussüsteemi viimase käivituse järel pole uuendusi otsitud, siis seda tehakse. Tarkvara installimisel otsingut ei toimu.

Number nupul Süsteemi uuendused näitab, mitu uuendust on saadaval. Ühe vajutuse järel kuvatakse installimisvõimalusega autouuenduste loend.

Märkus

Andmete allalaadimine võib mõjutada teisi andmeid edastavaid teenuseid, nt Interneti-raadiot. Kui mõju teistele teenustele on teie jaoks häiriv, võite allalaadimise katkestada. Selle asemel võite ka muud teenused välja lülitada või katkestada.

Märkus

Uuendus võib katkeda, kui süüde välja lülitatakse ja autost lahkutakse.

Uuendust ei pea enne autost lahkumist lõpetama, sest uuendamine jätkub järgmisel korral, kui autot kasutatakse.

Kogu süsteemitarkvara uuendamine

Vajutage loendi allosas nuppu Paigalda kõik.

Kui te ei soovi loendi kuvamist, võite valida suvandi Paigalda kõik jaotisest Süsteemi uuendused.

Süsteemi tarkvaraprogrammide eraldi uuendamine

Vajutage soovitud tarkvara juures nuppu Paigalda.

Tarkvara allalaadimise tühistamine

Vajutage tegevusindikaatoril tähist X, mis ilmus allalaadimise käivitamisel valiku Paigalda asemele.

Pidage meeles, et alalaadimist saab tühistada, ent installietapi käivitumisel pole seda enam tühistada võimalik.

Taustal tarkvarauuenduse otsingu inaktiveerimine

Automaatne tarkvarauuenduste otsing taustal aktiveeritakse tehases, aga seda funktsiooni saab välja lülitada.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage SüsteemKauguuenduse teenus.

Tühistage valik Luba uuenduste kontroll taustal.


Kas sellest oli abi?