Praktiline teave Volvo On Call kohta

Volvo On Calli* klienditeeninduse ja hädaabikeskuse tähtsuse järjekorda seadmine

Uuendatud 7/9/2020

Volvo On Calli* klienditeeninduse ja hädaabikeskuse tähtsuse järjekorda seadmine

Valige, kas hädaolukorras peaks auto helistama Volvo On Calli klienditeenindusse või hädaabikeskusesse.

Volvo On CalligaKehtib Volvo On Calli A-tüüpi turgudel. autodes on võimalik määrata, kas automaatse kokkupõrkealarmi käivitumisel või nupu SOS vajutamisel peaks auto võtma ühendust Volvo On Calli klienditeeninduse või avaliku hädaabinumbriga.

Tehases määratud säte on esmalt võtta ühendust Volvo On Calli klienditeenindusega.

Selle muutmiseks tehke järgmist.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage SideVolvo On Call.

Valige Eelista avalikku kõnekeskust Volvo kõnekeskusele, kui soovite võtta ühendust otse avaliku hädaabikeskusega.

Märkus

Teenuse Volvo On Call teeninduskeskusega ühenduse loomisel edastatakse eri tüüpi teavet, mis võimaldab hädaabiteenuse kõnekeskuse operaatoril võimalikult kiiresti abi osutada. Kui teeninduskeskusega ei õnnestu ühendust luua, loob auto otseühenduse avaliku hädaabiteenuse kõnekeskusega.

Avaliku hädaabiteenuse kõnekeskusega ühenduse võtmise korral ei edastata samasugust teavet. Kui ühendust ei õnnestu luua, siis teenuse Volvo On Call teeninduskeskusesse ei helistata.


Kas sellest oli abi?