Tutvuge oma juhendiga

V90 Twin Engine
2020 Late

Kaugjuhtimispult-võti

16 Tulemused

Kaugjuhtimispult-võtme sidumine juhi profiiliga

Võtit on võimalik siduda juhi profiiliga. Iga kord kui juht kasutab enda võtit, valib auto automaatselt kõik selle juhi profiiliga seotud seadistused.

Immobilisaator

Elektrooniline immobilisaator on varguskaitse süsteem, mis takistab sõiduki käivitamise soovimatute isikute poolt.

video

kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult lukustab ja avab lukust uksed ning tagaluugi. Auto käivitamiseks peab kaugjuhtimispult paiknema autos.

Kaugjuhtimispultide juurdetellimine

Autol on kaks kaugjuhtimispulti. Kui auto on varustatud võtmeta lukustamise ja avamise funktsiooniga, siis on autoga kaasas nuputa pult*. Lisavõtmeid saab tellida.

Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine

Kaugjuhtimispuldis olev tühi patarei tuleb välja vahetada.

Lukustamine ja lukust avamine kaugjuhtimispuldiga

Kaugjuhtimispuldi nuppe saab kasutada kõigi uste ja tagaluugi lukustamiseks ning lukust avamiseks.

Red Key: piirangutega kaugjuhtimispult*

Red Keyga on autoomanikul võimalik auto teatud omadustele piiranguid seada. Piirangud on mõeldud selleks, et autot juhitaks ohutult, näiteks siis, kui seda kellelegi laenatakse.

Red Key* seadistused

Tavalise kaugjuhtimispuldi omanik saab muuta üksuse Red Key sätted. Siiski on teatud juhiabifunktsioonid alati aktiivsed.

Tagaluugi lukust lahti tegemine kaugjuhtimispuldiga

Saate avada ka ainult tagaluugi, vajutades selleks kaugjuhtimispuldi nuppu.

Eemaldatav puldivõti

Kaugjuhtimispuldi sees on eemaldatav võti, millega saab mitmeid funktsioone aktiveerida ja teatud toiminguid teha.

Lukustamine ja lukust avamine eraldatava võtmega

Metallvõtit saab muuhulgas kasutada ka auto väliseks lukust avamiseks, nt kui kaugjuhtimispuldi patarei sai tühjaks.

Kaugjuhtimispult-võtme tööulatus

Kaugjuhtimispuldi õigeks tööks peab võti asuma autost õiges kauguses.

Kaugjuhtimispult-võtme süsteemi tüübikinnitus

Auto kaugjuhtimispuldisüsteemi tüübikinnitust saab vaadata järgmistest tabelitest.

Käivitus- ja lukustussüsteemide antennide asukohad

Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteemi antennid* on autosse sisse ehitatud.

Süüteasendid

Auto elektrisüsteemile saab määrata eri tasandid/asendid, mille tõttu saab kasutada eri funktsioone.

Süüterežiimi valimine

Auto elektrisüsteemile saab määrata eri tasandid/asendid, mille tõttu saab kasutada eri funktsioone.