Lukustamine ja lukust avamine

Lukustamine ja lukust avamine kaugjuhtimispuldiga

Uuendatud 1/21/2020

Lukustamine ja lukust avamine kaugjuhtimispuldiga

Kaugjuhtimispuldi nuppe saab kasutada kõigi uste ja tagaluugi lukustamiseks ning lukust avamiseks.

Kaugjuhtimispuldi abil lukustamine

16w17 - SPA - Remote Key with buttons

Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.

Auto lukustamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu .

Lukustamiseks peab juhiuks olema suletudKui autol on võtmeta lukustamise / lukust avamise funktsioon*, peavad kõik küljeuksed olema suletud.. Kui muu uks või tagaluuk on avatud, siis nende lukustamine ja alarmiga kaitsmine* toimub alles pärast nende sulgemist. Alarmi liikumisandurid* aktiveeritakse siis, kui kõik uksed ja tagaluuk on suletud ja lukustatud.

Märkus

Võtke arvesse kaugjuhtimispult-võtme autosse lukustamise ohtu.

  • Autosse jäetud kaugjuhtimispult või võtmesilt desaktiveeritakse auto lukustamisel ja signalisatsiooni sisselülitamisel muu kehtiva võtme abil. Samuti desaktiveeritakse sundlukustuse funktsioon. Võti aktiveeritakse uuesti siis, kui auto tehakse lukust lahti.
  • Autosse jäetud Red Key desaktiveeritakse isegi siis, kui auto lukustatakse teenusega Volvo On Call ja aktiveeritakse uuesti siis, kui auto tehakse lukust lahti teenuse Volvo On Call või muu toimiva võtme abil.

Lukustamine, kui tagaluuk on lahti

Märkus

Kui auto lukustati siis, kui tagaluuk on lahti, ärge unustage kaugjuhtimispulti pakiruumi, kui tagaluuk pannakse kinni ja auto on täiesti lukusKui auto on varustatud võtmeta lukustamise/avamise funktsiooniga ja süsteem tuvastab, et võti on auto sees, siis tagaluuk ei lukustu selle sulgemisel.*.

Kaugjuhtimispuldiga lukust lahti tegemine

Auto lukust avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu .

Automaatne taaslukustamine

Juhul kui kahe minuti jooksul pärast luku avamist ei avata ühtki ust ega tagaluuki, lukustuvad need automaatselt uuesti. See funktsioon vähendab ohtu, et auto jäetakse kogemata lukustamata.

Mida teha, kui kaugjuhtimispult ei toimi?

Märkus

Püüdke autole lähemale liikuda ja seda uuesti lukust avada.

Kui kaugjuhtimispuldiga ei ole võimalik lukustada või lukust avada, võib patarei olla tühi. Sellisel juhul lukustage või avage juhiuks eraldavata võtmega.


Kas sellest oli abi?