Häältuvastus

Hääljuhtimise kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Video thumbnail
P5–1507–Voice control symbol

Vajutage roolil kõnetuvastuse nuppu , et süsteem aktiveerida ja häälkäskluste dialoogi alustada.

Pidage meeles järgmist.

 • rääkige pärast tooni tavalisel häälel ja tavalises tempos.
 • Ärge rääkige sellel ajal, kui süsteem vastab (süsteem ei tuvasta sellel ajal käsklusi).
 • Taustamüra vältimiseks salongis sulgege uksed, aknad ja panoraamkatus*.

Hääljuhtimise saab välja lülitada järgmiselt.

 • öeldes "Cancel".
 • roolil oleva hääljuhtimise nupu pika vajutusega .

Suhtluse kiirendamiseks ja süsteemi teavituste vahele jätmiseks vajutage süsteemi rääkimise ajal roolil oleva hääljuhtimise nuppu ja andke järgmine käsklus.

Hääljuhtimise näide

Vajutage nuppu ja öelge: "Call [Eesnimi][Perekonnanimi][numbrikategooria]" - helistatakse telefoniraamatu valitud kontaktile. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit (nt kodu, töö ja mobiiltelefon), tuleb nimetada õige kategooria.

Vajutage nuppu ja öelge: "Call RobinSmithMobiil (Mobile)".

Käsud/fraasid

Järgmisi käske saab igal ajal kasutada.

 • "Repeat" - kordab käesoleva dialoogi viimast hääljuhist.
 • "Cancel" ─ dialoogi katkestamine
 • Help – spikriakna avamine. Süsteem vastab olenevalt olukorrale, taotlusele või näitele.

Konkreetsete funktsioonide (nt telefon ja raadio) käsud on toodud vastavates jaotistes.

Numbrid

Kasutatavast funktsioonist sõltuvalt öeldakse numbrikäske erinevalt.

 • Telefoni- ja sihtnumbreid tuleb öelda ükshaaval eraldi, nt null, kolm, üks, kaks, kaks, neli, neli, kolm (03122443).
 • Majanumbreid võib öelda eraldi või rühmana, nt kaks, kaks või kakskümmend kaks (22). Inglise ja hollandi keele puhul saab öelda numbreid rühmadena, nt kakskümmend kaks, kakskümmend kaks (22 22). Inglise keele puhul saab kasutada mõisteid "topelt" või "kolmik", nt topeltnull (00). Numbreid saab öelda vahemikus 0-2300.
 • Sageduse valimiseks võite öelda "üheksakümmend kaheksa koma kaheksa" (98,8) või "sada neli koma kaks" (104,2).

Kas sellest oli abi?