Juhi ekraan

Juhi ekraan

Uuendatud 7/23/2018

Juhiekraanil kuvatakse teavet auto ja sõitmise kohta.

Juhiekraan sisaldab mõõdikuid, näidikuid ja hoiatussümboleid. Juhiekraanil kuvatav sisu oleneb auto seadmestikust, sätetest ja aktiivsetest funktsioonidest.

Juhiekraan aktiveeritakse ukse avamisel (süüteasendis 0). Kui juhiekraani teatud aja jooksul ei kasutata, siis lülitub see välja. Selle taasaktiveerimiseks tehke üht järgmistest toimingutest.

  • Vajutage piduripedaali.
  • Aktiveerige süüteasend I.
  • Avage uks.

Juhiekraan on saadaval 12-* ja 8-tollises mõõdus.

Hoiatus

Juhiekraani tõrke puhul ei pruugita ohutusteavet, näiteks pidurite, turvapatjade või teiste ohutussüsteemide teateid kuvada. Sellisel juhul ei saa juht kontrollida auto süsteemide olekut ja saa teavitusi ega hoiatusi.

Hoiatus

Kui juhi ekraan ei käivitu või sütti auto käivitamisel, või on osaliselt või täielikult loetamatu, ei tohi autot kasutada. Peaksite koheselt töökoja poole pöörduma. Volvo soovitab kasutada volitatud Volvo töökoda.

Juhiekraan, 12 tolli*

P5-1646-x90-Driver display overview 12 inch
Asukoht juhi ekraanil:

Vasakul

Keskel

Paremal

Spidomeeter

Märgu- ja hoiatussümbolid

Tahhomeeter / ECO-režiimi näidikOleneb valitud sõidurežiimist.

Päevasõidumõõdik

Välistemperatuurimõõdik

Käiguvahetuse näidik

LäbisõidumõõdikKoguläbisõit.

Kell

Sõidurežiim

Kiirusehoidiku ja kiirusepiiraja teave

Sõnumid, mõnel juhul graafilised

Kütusemõõdik

Liiklusmärkide teave*

Uste ja turvavööde teave

Funktsiooni Start/Stop olek

Media player

Kaugus kütusepaagi tühjenemiseni

Navigatsioonikaart*

Jooksev kütusekulu

Telefon

Rakendusemenüü (aktiveeritakse rooli klahvistikult)

Häältuvastus

Juhiekraan, 8 tolli

P5-1646-x90-Driver display overview 8 inch
Asukoht juhi ekraanil:

Vasakul

Keskel

Paremal

Kütusemõõdik

Spidomeeter

Media player

Sõidurežiim

Liiklusmärkide teave*

Telefon

Käiguvahetuse näidik

Kiirusehoidiku ja kiirusepiiraja teave

Navigeerimisteave*

Tahhomeeter / ECO-režiimi näidikOleneb valitud sõidurežiimist.

Uste ja turvavööde teave

Kell

Kaugus kütusepaagi tühjenemiseni

Funktsiooni Start/Stopp olek

Rakendusemenüü (aktiveeritakse rooli klahvistikult)

Välistemperatuurimõõdik

Jooksev kütusekulu

Märgu- ja hoiatussümbolid

LäbisõidumõõdikKoguläbisõit.

Päevasõidumõõdik

Märgu- ja hoiatussümbolid

Häältuvastus

Mootoritemperatuuri näidik

Sõnumid, mõnel juhul graafilised

Dünaamiline sümbol

P5-1717-All-Soul symbol DIM

Dünaamiline sümbol põhiolekus.

Juhiekraani keskel asub dünaamiline sümbol, mis muudab olenevalt teate tüübist välimust. Sümboli ümber olev kollane või punane tähis näitab juhtimis- või hoiatussõnumi raskusastet. Tänu animatsioonile saab põhikuju muuta suuremaks kujutiseks, et näha graafiliselt, kus probleem esineb või täpsustada teavet.

P5-1646-x90-Soul symbol position in DIM 2

Näidikutähise näited.


Kas sellest oli abi?