Sätted

Süsteemi mõõtühikute muutmine

Uuendatud 7/23/2018

Üksuste sätted on määratud keskekraani Seaded menüüs.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Minge menüüsse SüsteemSüsteemi keeled ja ühikudMõõtühikud.

Valige üks mõõtühikute standarditest.

  • Meeter – kilomeetrid, liitrid ja kraadid Celsiuse skaalal.
  • Briti – miilid, gallonid ja kraadid Celsiuse skaalal.
  • USA – miilid, gallonid ja kraadid Fahrenheiti skaalal.

Juhiekraani, keskekraani ja esiklaasinäidiku mõõtühikuid muudetakse.


Kas sellest oli abi?