Tutvuge oma juhendiga

V90
2018

Sümbolid ja teated

18 Tulemused

BLIS teated

Juhi ekraanil võidakse kuvada rakendusega BLIS* seotud teated.

Cross Traffic Alert teated

Juhi ekraanil võidakse kuvada funktsiooni CTA* puudutavad teated.

Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi sümbolid ja teated

Juhiekraanil võidakse kuvada elektroonilist stabiilsuskontrolli (Electronic Stability Control -ESC) puudutavaid sümboleid ja teateid.

Kohanduva kiirushoidiku sümbolid ja teated

Juhiekraanil ja/või esiklaasinäidikul* saab kuvada funktsiooniga (ACC* ) seotud eri sümboleid ja teateid.

Sõidurajaabifunktsiooni sümbolid ja teated

Juhiekraanil saab kuvada sõiduraja abifunktsiooniga LKA* seotud erinevaid sümboleid ja teateid.

Sõidurea abisüsteemi sümbolid juhi ekraanil

Sõidurea abisüsteemi LKA* kujutatakse juhi ekraanil sümbolitega, mis olenevad olukorrast.

Aktiivse parkimisabi teated*

Aktiivse parkimisabi PAP* sümboleid ja teateid saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil.

Parkimisabi sümbolid ja teated

Parkimisabi süsteemi sümboleid ja teateid saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil.

Parkimisabikaamera sümbolid ja teated

Parkimisabikaamera sümboleid ja teateid saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil.

Juhi ekraanil olevad märguandesümbolid

Märguande sümbolid hoiatavad sõiduki juhti funktsiooni rakendumisest, süsteemi töölelülitumisest või vea ja tõrke korral süsteemi/funktsiooni toimes.

Keskekraani olekuriba tähised

Ülevaade keskekraani olekuribal kuvatavatest tähistest.

Juhi ekraanil olevad hoiatussümbolid

Hoiatussümbolid annavad juhile hoiatuse olulise funktsiooni aktiveerumise või tõsise rikke või seisundi tekkimise kohta.

Juhtimisabi sümbolid ja teated kokkupõrkeohu korral

Juhiekraanil võidakse kuvada funktsiooni sümboleid ja teateid.

City Safety teated

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust City Safety puudutavad teated.

Mootori ja ajamisüsteemi ülekuumenemine

Teatud tingimustes sõitmisel, näiteks kiire sõidu korral mägedes või kuuma ilmaga, võib auto mootor ja jõuülekanne üle kuumeneda – seda eriti juhul, kui auto on koormatud.

Seisukliima sümbolid ja teated*

Juhiekraanil võidakse kuvada seisukliimaseadet puudutavaid sümboleid ja teateid.

Funktsiooni Pilot Assist sümbolid ja teated*

Juhiekraanil ja/või ülanäidikul* saab kuvada funktsiooniga Pilot Assist seotud eri sümboleid ja teateid.

Funktsiooni AdBlue® sümbolid ja teated

Heitkoguste kontrollimise süsteem jälgib pidevalt AdBlue taset, kvaliteeti ja kogust. Kui midagi on valesti, kuvatakse juhiekraanil teade.