Raadio

Raadio sisselülitamine

Uuendatud 7/23/2018

Raadio saab lülitada sisse keskekraani rakenduste kuval.

Avage rakenduse vaates vastav sagedusriba (nt FM).

P5-1717-Application pane

Valige raadiojaam.


Kas sellest oli abi?