Mootoriruum

Jahutusvedeliku lisamine

Uuendatud 7/23/2018

Jahutusvedelik on mõeldud sisepõlemismootori jahutamiseks, et hoida mootoris õiget töötemperatuuri. Reisijateruumi soojendamiseks kasutatakse mootorist jahutusvedelikule ülekantavat soojusenergiat.

Jahutusvedelikku juurde valades järgige pakendil olevaid juhiseid. Ärge valage kunagi juurde ainult vett. Külmumisoht tõuseb nii liiga madala kui liiga kõrge jahutusvedeliku kontsentratsiooni korral.

Kui auto all on jahutusvedelikku, kui esineb jahutusvedelikuga seotud suitsu või kui jahutusvedelikku on lisatud rohkem kui 2 liitrit (umbes 2 kvarti), pöörduge alati teenindusse, et vältida mootori kahjustamist, mis võib tekkida käivitamisel vigase jahutussüsteemiga.

Hoiatus

Jahutusvedelik võib olla väga kuum. Ärge eemaldage korki kunagi siis, kui jahutusvedelik on kuum. Kui vedelikku on vaja juurde lisada, keerake paisupaagi kork aeglaselt maha, et võimalik ülerõhk kaoks.

P5-1617-S90/V90 Overview engine coolant

Jahutusvedeliku paisupaak, vasakpoolse rooliga auto.

P5-1617-S90/V90 Engine coolant refill 1
P5-1617-S90/V90 Engine coolant refill 2

Keerake lahti plastkatte kork.

Vajaduse korral keerake paisupaagi kork maha ja lisage jahutusvedelikku. Jahutusvedeliku tase ei tohi ületada paisupaagi kollast tähist MAX.

Paigaldage osad vastupidises järjekorras tagasi.

P5-1617-S90/V90 RHD Overview engine coolant

Jahutusvedeliku paisupaak, parempoolse rooliga auto.

P5-1617-S90/V90 RHD Engine coolant refill 1
P5-1617-S90/V90 RHD Engine coolant refill 2

Haarake luugi pidemest ja tõstke/liigutage luuk plastikkattelt lahti.

Vajaduse korral keerake paisupaagi kork maha ja lisage jahutusvedelikku. Jahutusvedeliku tase ei tohi ületada paisupaagi kollast tähist MAX.

Paigaldage osad vastupidises järjekorras tagasi.

Oluline

  • Segage jahutusvedelikku sobivate omadustega veega. Kui vee kvaliteet on kahtlane, kasuta Volvo poolt soovitatavat valmis segatud jahutusvedelikku.
  • Veenduge, et jahutusvedeliku segu koosneks 50% veest ja 50% jahutusvedelikust.
  • Kasuta alati vadi Volvo poolt soovitatavat korrosioonivastase lisandiga jahutusvedelikku.
  • Piisava korrosioonikaitse tagamiseks tuleb jahutussüsteemi oluliste komponentide vahetamisel kasutada ainult uut jahutusvedelikku.
  • Mootor võib töötada ainult nõuetekohaselt täidetud jahutussüsteemiga. Vastasel korral võib temperatuur tõusta liiga kõrge ja põhjustada plokikaane kahjustuse (pragunemise).
  • Suur kloori, kloriidide ja muude soolade sisaldus võib põhjustada jahutussüsteemi korrosiooni.

Kas sellest oli abi?