Puhastamine väljast

Poleerimine ja vahatamine

Uuendatud 7/23/2018

Poleeri ja vahata autot, kui värvipind on tuhm või kui soovid värvile kanda lisakaitsekihi. Kuni ühe aasta vanust autot ei ole vaja poleerida, kuid seda võib sellel ajal vahatada. Ärge poleerige ega vahatage autot otsese päikesevalguse käes. Poleeritava pinna temperatuur võib maksimaalselt olla 45 °C (113 °F).

  • Pese ja kuivata auto põhjalikult enne poleerimist või vahatamist. Eemaldage asfaldi- ja tõrvajäägid, kasutades tõrvaeemaldit või lakibensiini. Tugevamad plekid saad eemaldada autovärvile sobiva peene küürimispastaga.
  • Poleeri kõigepealt poleerimisvahendiga ning vahata seejärel vedela või tahke vahaga. Järgige hoolikalt pakendil olevaid juhiseid. Paljud vahendid sisaldavad nii poleerimisvahendit kui vaha.

Oluline

Vältige plast- ja kummiosade vahatamist ja poleerimist.

Plast- ja kummiosade puhastamisel rasvaeemaldusvahendiga hõõruge neid ainult kerge survega, kui see on vajalik. Kasutage pehmet pesukäsna.

Läikivate iluliistude poleerimisel võib läikiv pealispind kuluda või vigastusi saada.

Abrasiivseid poleerimisvahendeid ei tohi kasutada.

Oluline

Kasutada võib ainult Volvo poolt soovitatavaid värvkatte hooldevahendeid. Muud kemikaalid, näiteks konserveerimis-, kaitse-, poleerimisvahendid jms tooted võivad värvkatet kahjustada. Sellistest kemikaalidest tingitud värvkatte kahjustused ei kuulu Volvo garantii alla.


Kas sellest oli abi?