Esiiste

Esiistme istmepadja pikkuse reguleerimine

Uuendatud 7/23/2018

Sätteid saab muuta istmel oleva multifunktsionaalse juhtnupuga* ja keskekraanil. Keskekraanil kuvatavad sätted.

P5-1507-Multifunction frot seat

Istme küljel asuv multifunktsionaalne juhtnupp.

Multifunktsionaalse juhtnupu aktiveerimiseks keerake nuppu üles/allapoole.

Istmepadja reguleerimine

Istmepadja pikkust saab reguleerida istme multifunktsionaalse juhtnupuga.

Multifunktsionaalset nuppu saab aktiveerida nuppu üles/allapoole keerates. Istme seadistus kuvatakse keskekraanil.

Valige istmesätete menüüs Istmepad. laiend.

  • Istmepadja pikendamiseks vajutage neljasuunalise nupu (ümmargune) esiosa.
  • Istmepadja tagasitõmbamiseks vajutage neljasuunalise nupu tagaosa.

Kas sellest oli abi?