Esiiste

Esiistme küljetugede* reguleerimine

Uuendatud 7/23/2018

Sätteid saab muuta istmel oleva multifunktsionaalse juhtnupuga* ja keskekraanil. Keskekraanil kuvatavad sätted.

P5-1507-Multifunction frot seat

Istme küljel asuv multifunktsionaalne juhtnupp.

Istmete seljatugesid on võimalik muuta täiendava külgtoe saamiseks.

Külgtoe seadistamiseks:

Multifunktsionaalset nuppu saab aktiveerida nuppu üles/alla keerates . Istme seadistus kuvatakse keskekraanil.

Valige istmesätete menüüs Külgpolstrid.

  • Küljetoe suurendamiseks vajutage neljasuunalise nupu esiosa .
  • Küljetoe vähendamiseks vajutage neljasuunalise nupu tagaosa.

Kas sellest oli abi?