Esiiste

Esiistme massaažisätete* määramine

Uuendatud 7/23/2018

Sätteid saab muuta istmel oleva multifunktsionaalse juhtnupuga ja keskekraanil. Keskekraanil kuvatavad sätted*.

Esiistme massaažisätete* määramine

Esiistme seljatoes on massaažiseade. Massaaž toimub õhkpatjade abil, millele saab määrata eri sätteid.

Massaažifunktsiooni saab aktiveerida ainult siis, kui auto mootor töötab.

Multifunktsionaalset nuppu saab aktiveerida nuppu üles/allapoole keerates. Istme seadistus kuvatakse keskekraanil.

Valige istmesätete menüüs Massaaž.

Erinevate massaažifunktsioonide vahel valimiseks kasutage puuteekraani või liigutage multifunktsionaalse juhise üles/alla nupu abil kursorit üles/alla. Muutke valitud funktstiooni seadistust otse puuteekraanilt, noolte abil või kasutage multifunktsionaalse juhise esimest/tagumist nuppu.


Kas sellest oli abi?