Esiiste

Esiistme nimmetoe* reguleerimine

Uuendatud 7/23/2018

Multifunktsionaalset nuppu* saab aktiveerida nuppu üles/alla keerates. Istme seadistus kuvatakse keskekraanil.

P5-1507-Multifunction frot seat

Istme küljel asuv multifunktsionaalne juhtnupp.

Neljasuunaline nimmetugi pakub võimalusi nimmetoe reguleerimiseks. Selle kasutamiseks vajutage istmeosa küljel olevat neljasuunalist nuppu. Nimmetuge saab reguleerida ette/taha ja üles/alla.

Esiistme nimmetoe* reguleerimine

Selgroo toe seadistamiseks:

Multifunktsionaalset nuppu saab aktiveerida nuppu üles/allapoole keerates. Istme seadistus kuvatakse keskekraanil.

Valige istmesätete menüüs Nimmetugi.

  • Nimmetoe üles/alla liigutamiseks vajutage neljasuunalist nuppu (ümmargune) üles/alla.
  • Nimmetoe suurendamiseks vajutage neljasuunalise nupu esiosa.
  • Nimmetoe vähendamiseks vajutage neljasuunalise nupu tagaosa.

Kas sellest oli abi?