Esiistme mälufunktsioon

Elektrilise esiistme mälufunktsiooni abil salvestamine*

Uuendatud 7/23/2018

Mälufunktsioon salvestab istme, küljepeeglite ning esiklaasi ekraani* seadistused.

Mälufunktsiooni abil on võimalik salvestada kaht erinevat seadistust. Mälufunktsiooni klahvistik on ühel või mõlemal esiuksel*.

P5-1617-S90 V90 Memory function front seat door
Sätete salvestamise nupp M.
Mälunupp
Mälunupp

Seadistuse salvestamine

Seadke iste, küljepeeglid ja esiklaasinäidik sobivasse asendisse.

Vajutage ja hoidke all nuppu M. Nupu valgusnäidik süttib.

Hoidke kolme sekundi jooksul all nuppu 1 või 2.

Kui asend on valitud mälunupuga salvestatud, kõlab helisignaal ja nupu M märgutuli kustub.

Kui ühtki mälunuppu kolme sekundi jooksul ei vajutata, siis nupp M kustub ja salvestamist ei toimu.

Enne uue mäluasendi seadistamist tuleb istet uuesti reguleerida.


Kas sellest oli abi?