Esiistme mälufunktsioon

Elektrilise esiistme salvestatud mälufunktsiooni kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Mälufunktsioon salvestab istme, küljepeeglite ning esiklaasi ekraani* seadistused.

Salvestatud seadistuse kasutamine

Salvestatud sätet saab kasutada, kui esiuksed on avatud või suletud.

Avatud esiuks

Vajutage lühidalt mälunuppu 1 või 2. Iste, küljepeeglid ja esiklaasinäidik liiguvad ja peatuvad asendites, mis on salvestatud valitud mälunupu alla.

Suletud esiuks

Hoidke mälunuppu 1 või 2 all, kuni iste, küljepeeglid ja esiklaasinäidik peatuvad valitud mälunupu all salvestatud asendis.

Kui mälunupp vabastada, siis iste, küljepeeglid ja esiklaasinäidik peatuvad.

Hoiatus

  • Kuna juhiistet saab reguleerida ka siis, kui süüde on välja lülitatud, ei tohiks lapsi kunagi üksi autosse jätta.
  • Istme liikumise saab peatada igal ajal, vajutades elektrilise istme juhtpaneelil suvalist nuppu.
  • Ärge reguleerige istet sõitmise ajal.
  • Veenduge, et reguleerimise ajal poleks midagi istmete all.

Kas sellest oli abi?