Parkimisabi kaamera

Parkimisabi kaamera*

Uuendatud 7/23/2018

Parkimisabi kaamera võib aidata juhil kitsastes kohtades manööverdada. Takistustest annab märku keskekraanil olev kaamerakujutis ja graafika.

Parkimiskaamera on abisüsteem, mis aktiveeritakse automaatselt tagurpidikäigu valimisel või käsitsi keskekraanilt.

P5-1717-PAC KameraVyAlternativ

Kaameravaate näideJoonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda..

Suumi

Parkimise abijooned lülitatakse sisse suumimisel välja.

- suumib sisse/välja
360°-vaade * – aktiveerib/inaktiveerib kõik kaamerad.
PAS * – aktiveerib/inaktiveerib parkimisabisüsteemi.
Jooned – aktiveerib/inaktiveerib parkimise abijooned.
Veotiis * – aktiveerib/inaktiveerib haakekonksu parkimise abijooned*

Pole kõigis riikides saadaval.

.
CTA * – aktiveerib/inaktiveerib funktsiooni Cross Traffic Alert.

Hoiatus

  • Parkimiskaamera on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Kaameral on pimealasid, kus olevaid takistusi ei tuvastata.
  • Olge eriti ettevaatlik auto lähedal olevate inimeste ja loomade suhtes.
  • Ekraanil olevad objektid võivad olla autole lähemal kui ekraanil tundub.
  • Parkimiskaamerad ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?