Haakekonks ja haagis

Väljalükatavad/sissetõmmatavad haakekonksud*

Uuendatud 7/23/2018

Väljalükatavad/sissetõmmatavad haakekonksud on alati käepärast ning neid on lihtne vajadusel välja lükata või sisse tõmmata. Sissetõmmatud asendis on haakekonks täielikult varjatud.

Hoiatus

Järgige hoolega haagisekonksu sissetõmbamise ja pikendamise juhiseid.

Haakekonksu pikendamine

Hoiatus

Ärge seiske haakekonksu pikendamisel auto taga keskosas kaitseraua lähedal.

P5-1617-V90-Swivable towbar and switch foldout step1

Avage tagaluuk. Haakekonksu pikendamise/sisse tõmbamise nupp paikneb pagasiruumi tagaosas ja paremal. Haakekonksu pikendamiseks peab nupu oranž märgutuli põlema.

P5-1617-S90-V90-Swivable towbar and switch foldout step 2

Vajutage nuppu – kui nuppu pikalt all hoida, ei hakata haakekonksu pikendama.

Haakekonks sirutub välja ja alla avatud asendisse – märgutuli vilgub oranžilt.

Hoiatus

Kui haagisekonksuga on ühendatud haagis, ärge vajutage pikendamise/sissetõmbamise nuppu.

Märkus

Veokonks peab kõigepealt lõpetama pikenemise, alles seejärel saab selle liigutada lukustatud asendisse. Selleks võib kuluda mitu sekundit. Kui veokonks pole lukustatud asendisse fikseeritud, oodake paar sekundit ja proovige uuesti.

P5-1617-S90-V90-Swivable towbar and switch foldout step 3

Liigutage haakekonks lõppasendisse, kus see paika lukustub – oranž märgutuli jääb põlema.

Haakekonks on kasutusvalmis.

Hoiatus

Kinnitage haagise ohutuskaabel kindlasti ettenähtud toendisse.

Märkus

Energiasäästurežiim lülitub mõne aja möödudes sisse ja märgutuli kustub. Süsteem taasaktiveeritakse tagaluugi sulgemise ja avamisega. See kehtib haagisekonksu sissetõmbamisel või pikendamisel.

Kui auto tuvastab ühendatud haagise elektriliselt, näidikutuli kustub.

Haakekonksu sissetõmbamine

Oluline

Veenduge, et elektripistikupesas pole pistikut ega adapterit, kui haagisekonksu sisse tõmbate.

P5-1617-V90-Swivable towbar and switch foldout step1

Avage tagaluuk. Vajutage pagasiruumi tagaosas ja paremal paiknevat nuppu – kui nuppu pikalt all hoida, ei hakata haakekonksu sisse tõmbama.

Haakekonks langeb automaatselt avatud asendisse – nupu oranž näidik hakkab vilkuma.

P5-1617-S90-V90-swivable towbar and switch fold in step 1

Haakekonksu lukustamiseks viige see sissetõmmatud lõppasendisse, kus see lukustatakse.

Kui haakekonks tõmmati õigesti sisse, jääb näidik põlema.

P5-1617-S90-V90-swivable towbar and switch foldin step 2

Kas sellest oli abi?