Eelsoojendus

Eelsoojenduse ajasäte*

Uuendatud 7/23/2018

Taimeri saab seada nii, et eelsoojendus lõpetatakse eelmääratud ajal.

Taimeril võib olla kuni 8 eri seadistust valikutele:

  • kellaaeg konkreetsel kuupäeval;
  • kellaaeg ühel või mitmel nädalapäeval (koos kordustega või ilma).

Kas sellest oli abi?