Navigeerimine

Kaardinavigatsiooni aktiveerimine ja inaktiveerimine*

Uuendatud 7/23/2018

Navigatsioonisüsteem aktiveerub automaatselt juhiukse avamisel ning deaktiveerub ainult siis, kui juht väljub autost ja paneb selle lukku.

Navigeerimise aktiveerimine

P5/P6-1746-Navi-Homeview-home button
Navigatsioonisüsteemi alamvaade
Avalehe nupp

Kuvage kaart keskekraanil, puudutades avakuval ülavaadet (1).

Kui keskekraan ei kuva navigeerimise alamvaadet, vajutage kaks korda avalehenuppu (2) ja seejärel puudutage navigeerimise alamvaadet (1).

Pärast seda kuvatakse ekraanile selle piirkonna kaart, kust hetkel viibite ning millel auto asukoht on tähistatud sinise kolmnurgaga.

P5-1507-Icon-Navi launch fullscreen

Puudutage seda sümbolit, et kuvada kaardikujutis tervel keskekraanil.

Hoiatus

Pange tähele järgmist.

  • Suunake kogu oma tähelepanu liiklusele ning keskenduge ainult auto juhtimisele.
  • Järgige kõiki liikluseeskirju ja sõitke ettevaatlikult.
  • Sõidutingimusi mõjutava ilmastiku või aastaaja tõttu ei tarvitse kõik soovitused olla usaldusväärsed.

Navigeerimise deaktiveerimine

Navigatsioonisüsteemi ei saa välja lülitada, vaid see töötab taustal edasi. Väljalülitamine toimub vaid autost lahkumisel ja uste lukustamisel.

Märkus

Navigatsioonisüsteemi on võimalik kasutada ka siis, kui mootor on väljalülitatud. Aku teatud piirini tühjenedes lülitub süsteem välja.


Kas sellest oli abi?