Navigeerimine

Kaardinavigatsiooni* häälega juhtimine

Uuendatud 7/23/2018

Häälkäskudega võib aktiveerida mitut navigatsioonisüsteemi funktsiooni.

Video thumbnail

Vajutage nuppu ja lausuge üks järgmistest käskudest.

 • Navigatsioon” – avab dialoogiakna ja kuvab käskude näidised.
 • "Take me home" - Antakse juhendid Avaleht asukohta.
 • "Go to[City]" - määrab sihtkohaks linna. Näide "Sõida Tallinna".
 • "Go to[Address]" – määrab sihtkohaks aadressi. Aadress peab sisaldama linna ja tänavat. Näiteks „Sõida Tallinna, Pärnu mnt 5”.
 • "Add intersection" – peate määrama kaks tänavat. Sihtkohaks muutub nende tänavate ristumiskoht.
 • "Go to[Post code]" – määrab sihtkohaks sihtnumbri. Näide "Sõida sihtnumbrile 1 2 3 4 5"
 • "Go to[kontakt]" - määrab sihtkohaks aadressi telefoniraamatust. Näide "Sõida Jaan Sepa juurde".
 • Search[Huvipunkti kategooria]” – otsib ümberkaudseid huvipunkte (POI) teatud kategooria piires (nt restoranid)

  Kasutaja saab huvipunkti helistada või selle sihtkohaks määrata.

  . Loendi sortimiseks marsruudil öelge tulemuste loendi kuvamise ajal „Marsruudi ulatuses”.
 • Search[Huvipunkti kategooria] kohas [City]” - otsib huvipunkte (POI) teatud kategooria ja linna piires. Tulemuste loendit sorditakse linna keskpunkti järgi. Näiteks „Otsi restorani Tallinnas”.
 • "Search[Huvipunkti nimi]". Näide: "Otsi Hirveparki".
 • "Change country/Change state

  Euroopa riikides kasutatakse termini "State" (osariik) asemel terminit “Country” (riik).

  ,

  Brasiilia ja India puhul toimub ala muutmine keskekraani kaudu.

  " – muudab navigeerimiseks otsingupriikonda.
 • "Show favourites" - kuvab lemmikasukohad juhiekraanil.
 • "Clear itinerary" – kustutab reisikavast kõik salvestatud vahepunktid ja lõpp-punkti.
 • "Repeat voice guidance" – kordab viimast hääljuhist.
 • "Turn off voice guidance" – lülitab hääljuhendamise välja.
 • "Turn on voice guidance" – käivitab hääljuhendamise.

Kas sellest oli abi?