Tagaiste

Tagaistme peatugede seadistamine

Uuendatud 7/9/2020

Tagaistme peatugede seadistamine

Seadistage kaassõitja peatuge vastavalt kaassõitja pikkusele. Parema tahavaate saamiseks klappige väliste istmete peatoed* alla.

Keskmise istme peatoe reguleerimine

P5-1507- Fold up headrest

Keskmise istme peatuge saab reguleerida sõitja pea kõrgusele, et võimalusel saaks kogu pead toetada. Nihutage seda käsitsi vastavalt vajadusele üles.

P5-16w17-V90-rear seat-Adjust headrest center

Peatoe allasuunamiseks tuleb vajutada nupp alla (vt joonist), vajutades peatuge samal ajal ettevaatlikult alla.

Hoiatus

Kui keskmist istet ei kasutata, peab selle peatugi olema kõige alumises asendis. Kui kasutate keskmist istet, peab peatugi olema kaassõitja jaoks õigele kõrgusele seatud, nii et see kataks võimalusel kogu pea tagaosa.

Tagaistme välimiste peatugede allalaskmine keskekraani* kaudu

Välimist peatuge saab sisse tõmmata keskekraani funktsioonivaate kaudu. Peatugesid saab alla lasta süüteasendis 0.

P5-1617-V90-2nd seat row-Automatic folding down headrest back
P5-1507-Head rest fold-symbol funktionsvyn

Langetamise aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage nuppu Peatugi kokku.

Tõmba peatugi käsitsi üles, kuni kuuled klõpsatust.

Hoiatus

Kui äärmistel tagaistmetel on kaassõitjad, siis ärge äärmisi peatugesid alla laske.

Hoiatus

Peatugi peab pärast üles keeramist oma asendis fikseeruma.

Tagaistme välimiste peatugede allalaskmine käepidemete abil

Elektrilise allalaskmise võimalusega* autodes saab välimisi peatugesid alla lasta, kasutades käepidemeid istme külje ülaosas; vt pilti . Ilma elektrilise allalaskmiseta autodel on peatoed fikseeritud.

P5-1717-XC60+XC60H-Manual fold headrest_el option

Kas sellest oli abi?