Liiklusmärkide teave

Liiklusmärkide teabes kiirushoiatuse aktiveerimine/deaktiveerimine

Uuendatud 1/31/2020

Liiklusmärkide teabes kiirushoiatuse aktiveerimine/deaktiveerimine

Alamfunktsiooni Kiirusepiirangu hoiatus saab aktiveerida järgmiselt.

Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.

Valige Kiirusepiirangu hoiatus.

Funktsioon aktiveeritakse ja kuvatakse kiiruspiirangu valits.


Kas sellest oli abi?