Start/stop-funktsioon

Sõitmine funktsiooni Start/Stop abil

Uuendatud 1/31/2020

Sõitmine funktsiooni Start/Stop abil

Funktsioon Start/Stop lülitab mootori ajutiselt välja ja käivitab uuesti, kui plaanite liikuma hakata.

Funktsioon Start/Stop on saadaval, kui auto töötab, ja seda saab eri tingimuste täitmisel aktiveerida.

Juhiekraanil kuvatakse, kui funktsioon on

 • Saadaval
 • aktiivne;
 • pole saadaval.

Kõik auto tavasüsteemid (nt valgustus, raadio jne) töötavad tavapäraselt, isegi kui mootor on automaatselt seiskunud. Teatud seadmete talitlus võib aga ajutiselt piiratud olla, nt kliima juhtsüsteemi ventilaatori kiirus või helisüsteemi väga suur helitugevus.

Automaatne seiskamine

Mootori automaatseiskumiseks on vajalik järgnev:

Automaatkäigukastiga autod

 • Peatage auto jalgpiduri abil ning hoidke vasak jalg piduripedaalil – mootor seiskub automaatselt.

Manuaalkäigukastiga autod

 • Vabastage sidur, seadke käigukang neutraalasendisse ja vabastage siduripedaal – mootor seiskub automaatselt.

Sõidurežiimi Comfort või Eco võib auto mootor seiskuda enne auto peatumist.

Kui kohanduv kiirusehoidja või Pilot Assist on aktiveeritud, seiskub auto mootor automaatselt umbes 3 sekundi järel.

Automaatkäivitus

Mootori automaatseks seiskumiseks on vajalik järgmine.

Automaatkäigukastiga autod

 • Vabastage piduripedaal - auto käivitub automaatselt ning saate sõitmist jätkata. Kallakust üles sõites rakendub mägipidurifunktsioon (HSA

  Hill Start Assist

  ), mis ei lase autol tagasi veereda.
 • Kui funktsioon Auto Hold on aktiveeritud, viivitatakse automaakäivitusega kuni gaasipedaali vajutamiseni.
 • Kui kohanduv kiirusehoidik või Pilot Assist on aktiveeritud, käivitub auto automaatselt gaasipedaali vajutamisel, samuti on võimalik autot käivitada rooli vasakpoolse nupustiku nupuga .
 • Hoidke piduripedaali all ning vajutage gaasipedaali – mootor käivitub automaatselt.
 • Kallakust alla sõites: Vabastage piduripedaal aeglaselt, nii et auto hakkaks veerema - mootor käivitub kiiruse kasvades.

Manuaalkäigukastiga autod

 • Kui käigukang on neutraalses asendis: Mootor käivitub siduri- või gaasipedaali allavajutamisel.
 • Kallakust alla sõites: Vabastage piduripedaal aeglaselt, nii et auto hakkaks veerema - mootor käivitub kiiruse kasvades.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

12-tollise juhiekraaniga*

 • Funktsioon on saadaval, kui tahhomeetril kuvatakse tekst READY.
 • Kui funktsioon on aktiivne ja mootor automaatselt seiskunud, osutab tahhomeetri nõel teatele READY.
 • Kui funktsioon ei ole saadaval, on tekst READY tuhm.
 • Kui funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata ühtki teksti.
P5-1507-StartStop READY symbol in gauge

funktsioon on aktiivne ja mootor seiskub automaatselt.

8-tollise juhiekraaniga

Sümbol kuvatakse spidomeetri alumises servas.

Tähis

Spetsifikatsioon

P5-1507 Symbol Stop/Start inactive

Valge tuli: funktsioon on saadaval.

P5-1507 Symbol Stop/Start active

Beež sümbol: funktsioon on aktiivne ja mootor seiskub automaatselt.

P5-1507 Symbol Stop/Start not available

Funktsioon ei ole saadaval, tingimused ei ole täidetud.

Kui funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata ühtki sümbolit.


Kas sellest oli abi?