Kaardiuuendus

Kaartide uuendamine arvuti ja USB abil

Uuendatud 1/31/2020

Kaartide uuendamine arvuti ja USB abil

Internetiga ühendatud arvutist võib USB-mällu alla laadida uusi kaarte ja kanda need USB-mälust auto navigatsioonisüsteemi*.

Ettevalmistus

P5-1507-Nav-MapCare Princip USB

Värskendamine arvuti ja USB-mälu kaudu

USB-mälu

Uuendamise haldamiseks peab USB-mäluseade vastama järgmistele nõuetele.

Parameeter

Nõuded

USB standard (1.0/2.0/3.0)

Vähemalt 2.0

Failisüsteem (Ext2/NTFS/FAT32)

FAT32

Maht (8/16/32/64 GB)

Kaardifailide suurus sõltub riigist. Avage ettevõtte Volvo Cars tugileht (support.volvocars.com) ja vaadake failisuurust vastava riigi jaoks jaotisest "Üksikasjalik teave".

Märkige kehtiv kaardiversioon üles

P5-1617-Icon-App screen-OTA

Vajutage rakenduste vaates Kauguuenduse teenus.

Vajutage Kaardid

Kuvatakse saadaolevad kaardipiirkonnad.

P5-1717-Navi Down arrow

Valitud piirkonna laiendamiseks puudutage noolt.

Kuvatakse detailne kaart.

Märkige kaardikujutise all olev kaardiversiooni üles.

Kaardiandmete laadimine Internetist USB-mäluseadmele

Hoidke USB-mälu ja märgitud kaarditeave valmis.

Minge internetiühendusega arvutis Volvo Cars tugiteenuse lehele (support.volvocars.com).

Valige kaardid, auto mudel ja mudeliaasta.

Klõpsake uuendataval piirkonnal.

Kuvatakse piirkonna kaardikujutis koos teabega kõige uuemate kaardiandmete kohta.

Kontrollige, kas kaardiversioon on autos olevast uuem.

Ühendage arvutiga USB-mälu ja laadige uuendus USB-mällu.

Allalaadimisajad võivad sõltuda kaardi suurusest ja ühenduse ribalaiusest. Enne kaardi installimist saate kontrollida, kas allalaadimine USB-mälupulgale läks õigesti, valides allalaadimise kontrollimise allalaadimisprogrammis.

Allalaadimiseks ei sobi kasutada mobiilsidet mobiilsideseadmete kaudu või igakuise andmepiiranguga andmesidepakette.

Kaardiandmete laadimine autosse USB-mäluseadmest

USB-mälupulgalt seadmesse edastamiseks kuluv aeg oleneb kaardiandmete suurusest. Värskendada saab ka sõitmise ajal. Navigatsioonisüsteemi saab kasutada kaardi piirkonna värskendamiseks, aga kogu kaardituru (nt EL) värskendamiseks ei saa navigatsioonisüsteemi värskendamise ajal kasutada. Kui installimine ei ole auto seiskamiseks lõpetatud, jätkub värskendamine järgmisel sõidukorral. Värskendamist ei pea tegema sõitmise ajal, kuid süüde peab olema sisse lülitatud. Akutoe kasutamine on soovitatav, kui autoga värskendamise ajal ei sõideta.

Uuendamine

Aktiveerige navigatsioonisüsteem.

Ühendage USB-mäluseade auto USB-pessa. Kui autos on kaks USB-pesa, ei tohi teine olla kasutuses.

Navigatsioonisüsteem tuvastab uuenduse olemasolu automaatselt ja kaardi andmebaasi uuendamise ajal kuvatakse ekraanil protsentuaalselt, kui suur osa on valmis.

Individuaalse kaardipiirkonna uuendamine käivitub automaatselt.

Terve kaardi andmebaasi uuendamise käivitamiseks peab kasutaja puudutama valikut Kinnita – installimise tühistamiseks puudutage valikut Tühista.

Puudutage Kinnita ─ algab terve kaardi andmebaasi uuendamine ning keskekraanil kuvatakse protsessi edenemise teave.

Kesksel ekraanil näidatakse, kui ülekanne on lõpetatud. Eemaldage siis USB-mälu.

Taaskäivitage teabe-/meelelahutussüsteem.

Korrake eelmises jaotises "Märkige kaardi versioon üles" toodud etappe ja veenduge, et autosse edastati õiged kaardiandmed.

Märkus

Installimise alustamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.

  • Valitud ala sisaldub süsteemi kaardil. Kui süsteemis juba sisaldub Euroopa kaart, saate laadida alla Skandinaavia kaardi. Täiesti uue kaardi allalaadimisel kirjutab see eelmise kaardi üle.
  • Valitud piirkonna versioon on uuem, kui autos sisalduv versioon.
  • Valitud piirkond ühildub auto tarkvaraga. Kui uuendus ei ühildu, tuleb laadida alla uus tarkvara.
  • Valitud piirkond ühildub olemasoleva kaardiga. Kui piirkond ei ühildu, tuleb kaart välja vahetada.

Katkestuses

Kui uuendamine katkeb, kuvatakse keskekraanil alati selgitav teade.

Mis juhtub, kui...

Vastus

teabe-/meelelahutussüsteem uuendamise ajal välja lülitatakse?

Protsess peatatakse ja jätkatakse süsteemi taasaktiveerimisel (nt mootori käivitamisel) poolelijäänud kohast uuesti.

USB-mälu eemaldatakse enne uuenduse lõpuleviimist?

Protsess peatatakse ja USB-mälu taasühendamisel jätkatakse poolelijäänud kohast automaatselt.

Lisateavet vaadake ettevõtte Volvo Cars tugilehelt või küsige (support.volvocars.com) Volvo edasimüüjalt.


Kas sellest oli abi?