Volvo On Calli teenused

Automaatne kokkupõrkealarm teenusega Volvo On Call*

Uuendatud 1/31/2020

Automaatne kokkupõrkealarm teenusega Volvo On Call*

Kokkupõrkel teavitab auto sellest automaatselt Volvo On Calli klienditeenindust või lähimat hädaabikeskust, mis saab välja saata abi.

Volvo On Call Klienditeenindus

Kehtib Volvo On Calli A-tüüpi turgudel.

Kui auto ohutussüsteem käivitub, nt avarii korral, mille puhul rakenduvad turvavöö pingutid ja turvapadjad, saadetakse automaatselt signaal Volvo On Calli klienditeenindusse. Toimub järgnev:

  1. Autost saadetakse automaatselt teade, sh auto asukoht jne, Volvo On Calli klienditeenindusse.
  2. Volvo On Call klienditeenindus loob seejärel ühenduse auto juhiga ning püüab teha selgeks kokkupõrke raskusastme ning selle, kas inimesed vajavad abi.
  3. Seejärel võtab Volvo On Call klienditeenindus ühendust vajalike instantsidega (politsei, kiirabi, puksiirteenused jne).

Kui verbaalset ühendust ei saa luua, võtab Volvo On Call klienditeenindus ühendust vastavate ametkondadega.

Avaliku hädaabinumbri eelisjärjekorda seadmine

Kehtib Volvo On Calli A-tüüpi turgudel.

Süsteemi on võimalik seadistada nii, et auto helistab avaliku hädaabikeskuse numbril, mitte Volvo On Calli teenindusse. Vaadake eraldi juhiseid.

Lähim hädaabikeskus

Kehtib Volvo On Calli B-tüüpi turgudel.

Kui auto ohutussüsteem käivitub, nt avarii korral, mille puhul rakenduvad turvavöö pingutid ja turvapadjad, saadetakse automaatselt signaal otse lähimasse hädaabikeskusesse. Toimub järgnev:

  1. Hädaabikeskus loob seejärel ühenduse autojuhiga ja püüab teha selgeks kokkupõrke raskusastme ning selle, kas inimesed vajavad abi.
  2. Hädaabikeskus saadab vajaliku abi (politsei, kiirabi, puksiirteenused jne).

Hädaabinumber

Kokkupõrkehäire aktiveerimisel püüab süsteem luua ühenduse riigi Volvo On Calli klienditeenindusega. Kui see pole võimalik, suunatakse kõne piirkonna hädaabinumbrile.


Kas sellest oli abi?