Volvo On Calli teenused

Hädaabi teenusega Volvo On Call*

Uuendatud 1/31/2020

Hädaabi teenusega Volvo On Call*

Vajutage nuppu SOS, et võtta ühendust Volvo On Calli klienditeenindusega või hädaolukorras lähima hädaabikeskusega.

Volvo On Call Klienditeenindus

Kehtib Volvo On Calli A-tüüpi turgudel.

Abi kutsumiseks haiguse või väliste ohtude korral autole või reisijatele saab Volvo On Calli klienditeenindust teavitada käsitsi, vajutades nuppu SOS vähemalt 2 sekundit. Volvo On Calli klienditeenindust teavitatakse, antakse edasi auto asukoht, ja üritatakse luua verbaalne suhtlus juhiga, et jõuda järeldusele, millist abi on vaja.

Kui suulist ühendust ei saa luua, võtab teenuse Volvo On Call klienditeenindus sobivaks meetmeks ühendust vastava abiteenusega (politsei, kiirabi, autoabi jms).

Avaliku hädaabinumbri eelisjärjekorda seadmine

Kehtib Volvo On Calli A-tüüpi turgudel.

Süsteemi on võimalik seadistada nii, et auto helistab avaliku hädaabikeskuse numbril, mitte Volvo On Calli teenindusse. Vaadake eraldi juhiseid.

Lähim hädaabikeskus

Kehtib Volvo On Calli B-tüüpi turgudel.

Abi kutsumiseks haiguse või väliste ohtude korral autole või reisijatele saab lähimat hädaabikeskust teavitada käsitsi, vajutades nuppu SOS vähemalt 2 sekundit. Vajaliku abi (politsei, kiirabi, puksiirteenus jne) saab määrata verbaalse suhtlusega.

Märkus

Nuppu SOS tohib kasutada vaid õnnetuse, haigushoo või välisohu korral auto ja kaassõitjate vastu. Funktsioon SOS on mõeldud kasutamiseks hädaolukorras. Funktsiooni kuritarvitamine võib tuua kaasa lisakulud.

Rakendust Volvo On Call ja nuppu ON CALL võib kasutada ka kõikide muude teenuste puhulTeenused erinevad vastavalt turule., kaasa arvatud maanteeabi.

Hädaabinumber

Kokkupõrkehäire aktiveerimisel püüab süsteem luua ühenduse riigi Volvo On Calli klienditeenindusega. Kui see pole võimalik, suunatakse kõne piirkonna hädaabinumbrile.

ON CALL - ja SOS -nupud saab inaktiveerida, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis I või II või kui mootor töötab:

Vajutage Seaded.

Vajutage SideVolvo On Call.

Deaktiveerimiseks valige Nupu SOS / On Call lukk.


Kas sellest oli abi?