Tutvuge oma juhendiga

V90
2020 Late

Tahavaatepeeglid

8 Tulemused

HomeLink® * Kehtib teatud mudelitel.

HomeLink® HomeLink ja HomeLink -i majasümbol on ettevõtte Gentex Corporation registreeritud kaubamärgid. on auto elektrisüsteemi integreeritud programmeeritav kaugjuhtimispult, millega saab juhtida kuni kolme seadet (nt garaažiust, häiresüsteemi, välis- ja sisevalgustust) ja asendada nende kaugjuhtimispulte.

Tahavaatepeeglid

Tahavaatepeegleid ja külgpeegleid saab juht kasutada, et näha paremini auto taha.

Külgpeeglite nurga reguleerimine

Parema tahavaate tagamiseks tuleb külgpeegleid juhi eelistuste järgi reguleerida. Peale selle on saadaval mitu automaatseadet, mille saab seostada elektrilise istme nuppude mälufunktsiooniga*.

Tahavaatepeegli pimestuskaitse reguleerimine

Tagant tulev ere valgus võib peegelduda tahavaatepeeglitest ja pimestada juhti. Kasutage pimestuskaitset, kui tagant tuleva auto tuled pimestavad.

Istme, küljepeeglite ja esiklaasi ekraani* salvestatud asendi kasutamine

Kui elektrilise istme*, küljepeeglite ja esiklaasi ekraani* asendid on salvestatud, saab neid aktiveerida mälunuppe kasutades.

Istme, küljepeeglite ja esiklaasi ekraani* asendi salvestamine

Elektrilise istme*, küljepeeglite ja esiklaasi ekraani* asendit saab mälunuppudesse salvestada.

Tagaklaasi ja külgpeeglite soojenduse aktiveerimine ning deaktiveerimine

Tagaklaasi ja külgpeeglite soojendust kasutatakse kiireks udu ning jää akendelt ja peeglitelt eemaldamiseks.

Tagaklaasi ja külgpeeglite soojenduse automaatse sisselülitumise aktiveerimine ning deaktiveerimine

Tagaklaasi ja külgpeeglite soojendust kasutatakse kiireks udu ning jää akendelt ja peeglitelt eemaldamiseks.