Rool

Käiguvahetamine roolilabadega*

Uuendatud 1/21/2020

Käiguvahetamine roolilabadega*

Roolilabad on käigukangi täiendus ning võimaldavad käike käsitsi vahetada käsi roolilt tõstmata.

See funktsioon on saadaval asendis D või M.

P5-1507-gear shift paddels
"-": valib järgmise madalama käigu.
"+": valib järgmise kõrgema käigu.

Lülita

Käigu vahetamiseks:

Tõmmake üht laba tahapoole - rooli suunas - ja vabastage.

Käiguvahetus toimub iga labatõmbega, kui mootori kiirus ei välju lubatud vahemikust. Juhiekraanil näidatakse hetkel valitud käiku.

Asendis M aktiveeritakse roolilabad automaatselt.

P5-1917-Old gear shift pattern in driver display

Juhiekraan käiguvahetusel roolilabadega manuaalse käiguvahetuse režiimis, suur käigukang.

P5P6-1917-8G-Manual gear in driver display

Juhiekraan käiguvahetusel roolilabadega manuaalse käiguvahetuse režiimis, väike käigukang.

Roolilabade aktiveerimine asendis D

Käikude vahetamiseks roolil asuvate labadega tuleb need aktiveerida:

Tõmmake üht labadest enda poole.

Juhiekraanil näidatakse hetkel valitud käiku.

P5-1917-Old-Gear shift mode D in driver display

Juhiekraan käiguvahetusel roolilabadega, suur käigukang.

P5P6-1917-8G-Gear shifting with paddles, information in driver display

Juhiekraan käiguvahetusel roolilabadega, väike käigukang.

Roolilabade desaktiveerimine asendis D

Käsitsi desaktiveerimine

Tõmmake parempoolset laba (+) rooli poole ja hoidke seda paigal, kuni juhiekraanil number kustub.

Käigukast läheb tagasi asendisse D.

Automaatne inaktiveerimine

Roolilabad lülitatakse välja, kui neid pole mõnda aega kasutatud. Seda näitab numbri kustumine juhiekraanil. Mootoriga pidurdamisel kehtib erand – siis aktiveeritakse labad kogu mootoriga pidurdamise ajaks.


Kas sellest oli abi?