Elektrooniline stabiilsuskontroll

Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi sümbolid ja teated

Uuendatud 1/21/2020

Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi sümbolid ja teated

Juhiekraanil võidakse kuvada elektroonilist stabiilsuskontrolli (ESCElectronic Stability Control) puudutavaid sümboleid ja teateid. Allpool on toodud mõned näited.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1507- Electronic Stability Control symbol

Põleb püsivalt ligikaudu 2 sekundit

Süsteemi kontroll pärats mootori käivitamist.

P5-1507- Electronic Stability Control symbol

Vilgub

Süsteem on aktiveeritud.

P5-1507-Stability system, Electronic Stability Control, sport mode symbol

Lamp põleb pidevalt

Sportrežiim on aktiveeritud. MÄRKUS. Süsteemi selles režiimis ei inaktiveerida – selle jõudlust vähendatakse osaliselt.

P5-1507- Electronic Stability Control symbol

ESC

Ajutiselt välja lülitatud

Süsteem on piduri liigse temperatuuri tõttu ajutiselt välja lülitatud. Süsteem rakendub automaatselt, kui pidurid on maha jahtunud.

P5-1507- Electronic Stability Control symbol

ESC

Vajab hooldust

Süsteem on välja lülitunud. Peatage auto ohutus kohas, lülitage mootor välja ja käivitage uuesti.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).


Kas sellest oli abi?