Käigukast

Käigu vahetamine automaatkäigukastiga

Uuendatud 3/15/2021

Käigu vahetamine automaatkäigukastiga

Väikse käigukangiga vahetage käiku, lükates vedruga käigukangi ette või taha või küljele käsitsi käiguvahetuseks. Suure käigukangi korral surutakse käigukang käsitsi käigu vahetamiseks vasakule.

Käiguvahetus

P5-1917-Old gear shift pattern

Suure käigukangi ja käikude ülevaade.

P5-1917-8G-Gear shift pattern

Väikse käigukangi ja käikude ülevaade.

Käiguasendid

Parkimine – P

P5-1917-Hybrids-Ger shifter P

Käigukangi ja asendi P ülevaade väikese käigukangi korral.

Väikse käigukangiga kasutage seisuasendi aktiveerimiseks nuppu P käigukangi kõrval. Suure käigukangi korral aktiveeritakse seisuasend käigukangi viimisega asendisse P.

Käigukast blokeeritakse asendis P mehaaniliselt.

Auto parkimisel või mootori käivitamisel valige asend P. Kui P on valitud, ei tohi auto liikuda.

Parkimisasendist muu käiguasendi valimiseks, kui asend P on valitud, tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II. Mootor peab töötama väikse käigukangiga autodes.

Parkimiseks rakendage kõigepealt seisupidur ja seejärel valige asend P.

Hoiatus

Kallakul parkimisel kasutage alati seisupidurit. Automaatkäigukasti asend P ei ole kõigis parkimisoludes auto paigal hoidmiseks piisav.

Märkus

Auto lukustamiseks ja alarmi aktiveerimiseks peab käiguasend olema P.

AbifunktsioonidKehtib väikese käigukangiga autodes.

Süsteem liigub automaatselt P asendisse:

  • kui auto seisab ja lülitatakse välja käiguasendis D või R.
  • kui auto liigub väikesel kiirusel ning juht vabastab turvavöö ja avab juhiukse ilma pedaali vajutamata.

Auto parkimiseks turvavööd kasutamata ja avatud uksega väljuge asendist P, valides uuesti R või D.

Kui auto on asendis N välja lülitatud, ei toimu automaatset üleminekut asendisse P. See võimaldab autot automaatpesulas pesta.

Tagurpidikäik – R

Tagurdamiseks valige asend R. Kui R on valitud, ei tohi auto liikuda.

Neutraalasend – N

Auto käivitamisel valige asend N. Rakendage seisupidur, kui auto seisab ja käigukang on asendis N.

Asendist N teise käiguasendisse viimiseks tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II. Mootor peab töötama väikse käigukangiga autodes.

Sõitmine – D

D on tavaline sõiduasend. Käike lülitatakse automaatselt vastavalt kiirendusele ja kiirusele.

Asendist R asendisse D lülitumiseks peab auto olema paigal.

Käsitsi asend – M

P5-1917-Old gear shift pattern in driver display

Ülevaade suure käigukangi käigumustrist juhiekraanil.

Asendis M on võimalik käike käsitsi vahetada. Gaasipedaali vabastamisel pidurdab auto mootoriga.

Asendi M valimiseks liigutage käigukang asendist D külje suunas lõppasendisse " ± ".

  • Käigu ühe astme võrra üles vahetamiseks viige käigukang asendisse "+" (pluss) ja seejärel vabastage.
  • Käigu ühe astme võrra alla vahetamiseks viige käigukang asendisse "" (miinus) ja seejärel vabastage.
  • Asendisse D naasmiseks lükake käigukang asendis D külgmisesse lõppasendisse.
P5P6-1917-8G-Gear shift mode M in driver display

Ülevaade väikese käigukangi käigumustrist juhiekraanil.

Asendis M on võimalik käike käsitsi vahetada. Gaasipedaali vabastamisel pidurdab auto mootoriga.

Asendi M valimiseks viige käigukang asendist D tagasi.

  • Käigu ühe astme võrra üles vahetamiseks viige käigukang paremale asendisse + (pluss) ja seejärel vabastage.
  • Käigu ühe astme võrra alla vahetamiseks viige käigukang vasakule asendisse (miinus) ja seejärel vabastage.
  • Asendisse D naasmiseks lükake käigukang tahapoole.

Käigukast lülitab nõksutamise ja mootori väljasuremise vältimiseks käigu automaatselt madalamaks kohe, kui sõidukiirus langeb alla valitud käiguga sõitmiseks sobiva kiiruse.


Kas sellest oli abi?