Eelsoojendus

Eelsoojenduse* käivitamine ja väljalülitamine

Uuendatud 6/27/2022

Eelsoojenduse* käivitamine ja väljalülitamine

Eelsoojendus kütab* või õhutab võimaluse korral salongi enne sõitmist. Selle funktsiooni saab käivitada otse keskekraanilt või mobiiltelefoni abil.

Autost käivitamine ja väljalülitamine

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

Valige vahekaart Parkimiskliima.

Vajutage Eelsoojendus.

Eelsoojendus/-jahutus algab/seiskub ja nupu märgutuli süttib/kustub.

Märkus

Reisijateruumi eelsoojendusfunktsiooni kasutamise ajal peavad auto uksed ja aknad olema suletud.

Hoiatus

Kui autol on kütteseade*, siis ärge eelsoojendust kasutage.

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla ummistunud. Näiteks parempoolsesse rattakoopasse ulatuv sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni ummistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

Käivitamine rakendusest*

Eelsoojenduse/-jahutuse saab käivitada ja valitud seadete teavet hallata seadmega, kuhu on installitud rakendus Volvo On Call*. Eelsoojendus soojendab* salongi mugava temperatuurini või ventileerib salongi, puhudes väljast õhku sisse.

Salongi saab eelsoojendada/-jahutada ka mootori kaugkäivitusfunktsiooniga (Engine Remote StartERS)Teatud riikides. rakenduse Volvo On Call* kaudu.


Kas sellest oli abi?