Õhujaotus

Õhujaotuse muutmine

Uuendatud 1/21/2020

Õhujaotuse muutmine

Õhujaotust saab vajadusel käsitsi muuta.

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

P5-1507–Climate–Button air distribution

Õhujaotuse nupud kliimakuval.

Õhujaotus – esiklaasi soojendusavad
Õhujaotus – näidikupaneeli ja keskkonsooli ventilatsiooniavad
Õhujaotus – põranda ventilatsiooniavad

Vastava ventilatsiooniava avamiseks/sulgemiseks vajutage ühte või rohkemat õhujaotusnuppu.

Õhujaotus on muutunud ning nupud süttivad/kustuvad.


Kas sellest oli abi?