Õhukvaliteet

Õhukvaliteedianduri aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Uuendatud 1/21/2020

Õhukvaliteedianduri aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Õhukvaliteediandur on täisautomaatse õhukvaliteedisüsteemi Interior Air Quality System (IAQS) osa.

Õhukvaliteedianduri puhul saab määrata, kas see on sisse lülitatud/välja lülitatud.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Kliima.

Õhu kvaliteedianduri aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Õhu puhtusandur.


Kas sellest oli abi?