Häältuvastus

Häältuvastus

Uuendatud 11/9/2020

Häältuvastus

HääljuhtimisegaKehtib teatud mudelitel. saate häälkäsklustega juhtida auto funktsioone, nt kliimasüsteemi, raadiot või Bluetooth ühendatud telefoni. Funktsiooniga Sensus Navigation* autodes saab navigatsioonisüsteemi juhtida ka häältuvastusega.

Mis on hääljuhtimine?

Hääljuhtimine on abivahend, mis võib hõlbustada auto eri käskluste kasutamist. Hääljuhtimise kasutamiseks tuleb kasutada teatud spetsiaalseid käsklusi. Seetõttu võib olla hea mõte õppida, kuidas ja millises järjekorras tuleb häälkäsklusi anda, et soovitud tulemusi saada.

Hääljuhtimise süsteemiga saate häälkäsklustega kontrollida teatud teabe- ja meelelahtusfunktsioone ning kliimafunktsioone. Süsteem võib vastata kõnes ja kuvades teavet juhiekraanil.

Hoiatus

Juht vastutab igas olukorras sõiduki ohutu juhtimise ja kõigi liikluses kehtivate reeglite järgimise eest.

P5–1507–Speech-overview

Hääljuhtimissüsteemi mikrofon

Süsteemi uuendamine

Hääljuhtimissüsteemi täiustatakse pidevalt. Soovitatav on, et alati oleks installitud uusim versioon.

Märkus

Kõik süsteemi keeled ei toeta häältuvastust. Need, mis seda teevad, on saadaval olevate süsteemi keelte loetelus sümboli abil esile tõstetud. Selle kohta, kust leida teavet, lugege häältuvastuse seadistamise lõigus.


Kas sellest oli abi?