Sümbolid ja teated

Funktsiooni Pilot Assist sümbolid ja teated*

Uuendatud 11/9/2020

Funktsiooni Pilot Assist sümbolid ja teated*

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust Pilot AssistSee funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline. puudutavaid sümboleid ja sõnumeid. Allpool on toodud mõned näited.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Rooli tähise tuli on kustunud

Tähistab väljalülitatud roolimisabi. Kui Pilot Assist pakub roolimisabi, siis rooli tähise tuli põleb.

P6-1817-PA-Symbol Hands-on-Steeringwheel

Tähis käed roolil

Süsteem ei suuda tuvastada, kas juhi käed on roolil. Asetage käed roolile ja juhtige aktiivselt autot.

P5-1946-Owners manual symbol

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Puhastage tuuleklaasi kaamera ja radarüksuse eest.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade püsib, võtke ühendust töökojaga - soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.


Kas sellest oli abi?