Sümbolid ja teated

Seisukliima sümbolid ja teated*

Uuendatud 5/16/2022

Seisukliima sümbolid ja teated*

Juhiekraanil võidakse kuvada seisukliimaseadet puudutavaid sümboleid ja teateid.

Seisukliimaseadmega seotud sõnumeid saab kuvada ka seadmes, milles on rakendus Volvo On Call*.

P6-XC40-1746-Tell tale symbol pre-heater in driver display

Kui seisukütteseade on aktiveeritud, süttib juhiekraanil vastav sümbol.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Vajab hooldust

Seisukliima funktsiooni on välja lülitatud. Pöörduge niipea kui võimalik funktsiooni kontrollimiseks teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Ajutiselt pole saadaval

Seisukliima funktsioon on ajutiselt välja lülitatud. Kui probleem püsib pikemat aega, pöörduge funktsiooni kontrollimiseks töökojaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust. poole.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Pole saadaval, kütust liiga vähe

Seisukliimaseadet ei saa aktiveerida, sest kütust on liiga vähe seisukütteseadme sisselülitamiseks.*. Tankige kütust.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Pole saadaval Madal laetustase

Seisukliimaseadet ei saa aktiveerida, kui käivitusaku laetustase on seisukütteseadme sisselülitamiseks liiga madal.*. Käivitage auto.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Piiratud Madal laetustase

Seisukliimaseadme tööaeg on piiratud, kui käivitusaku on peaaegu tühi. Käivitage auto.


Kas sellest oli abi?