Praktiline teave Volvo On Call kohta

Omaniku muutmine kasutades Volvo On Call*

Uuendatud 5/16/2022

Omaniku muutmine kasutades Volvo On Call*

Omaniku muutmise korral on mõned sammud, mis tuleb teha, et eemaldada vana omanik Volvo On Call rakendusest ja anda juurdepääs uuele omanikule.

Rakendusega Volvo On Call auto müümine

Eelmine omanik peaks tegema järgmist:

Eemaldama auto ja Volvo On Call rakenduse vahelise seose.

Lähtestama keskekraani seaded – valima tehasesätete taastamise.

Rakendusega Volvo On Call auto ostmine

Uus omanik peab tegema järgmist:

Pöörduma Volvo edasimüüja poole, et eelmise omaniku Volvo On Call tellimuse järelejäänud aeg üle kanda. Kui tellimus on aegunud, siis tuleb tellimust pikendada. Volvo edasimüüja genereerib automaatselt PIN koodi kas e-posti või SMS kaudu. Hoidke PIN koodi ohutus kohas.

Ühendama Volvo On Call rakenduse autoga.

Omanikuvahetus riigi muutumisel

Auto ostmisel ja teise riiki importimisel peaks omanik külastama selle riigi edasimüüjat, kus auto osteti. Seejärel peab edasimüüja kustutama oma süsteemidest kõik vastavad kliendiandmed. Auto importimise riigis peaks omanik teenuse Volvo On Call kasutamiseks sealse edasimüüjaga ühendust võtma.


Kas sellest oli abi?