Praktiline teave Volvo On Call kohta

Volvo On Call* PIN-kood

Uuendatud 5/16/2022

Volvo On Call* PIN-kood

Turvalisuse tagamiseks kasutatakse PIN-koodi kinnitamaks, et isikul on õigus konkreetses autos Volvo On Call teenuseid kasutada.

Teenuse uus PIN-kood

Volitatud Volvo edasimüüja või Volvo On Call teeninduskeskus genereerib neljakohalise PIN-koodi automaatselt ja saadab selle auto omanikule.

Teenuse PIN-koodi kasutamine

Teenuse Volvo On Call PIN-koodi läheb turbe eesmärgil vaja järgmiste teenuste kasutamisel.

  • Looge ühendus Volvo On Call rakenduse ja auto vahel.
  • Ukse avamine kaugühenduse kaudu Volvo On Call klienditeeninduse abil.Saada olevad teenused olenevad riigist.
  • Kui alustate varastatud auto jälgimist klienditeeninduse Volvo On Call kaudu.Saada olevad teenused olenevad riigist.
  • Auto rakendusele uute kasutajate loomine.
  • Rakenduses teenuse Volvo On Call tellimuse tühistamine, nt omanikuvahetuse korral.

Kui olete PIN-koodi unustanud või soovite seda vahetada

Kui olete PIN-koodi unustanud või peate seda muutma (nt kui ostate Volvo On Call rakendusega kasutatud auto), võtke ühendust

  • edasimüüja või
  • Volvo On Call teeninduskeskusSaada olevad teenused olenevad riigist., kasutades ON CALL nuppu, Volvo On Call rakendust või telefoni.

Autoomanikule saadetakse uus kood.

Rakendusse Volvo On Call on korduvalt vale PIN-kood sisestatud

Kui kümme korda järjest on sisestatud vale PIN-kood, lukustatakse konto. Rakenduse uuesti kasutamiseks tuleb valida uus PIN-kood ning luua uus rakenduse konto, milleks järgige eelmise konto loomisega samu toiminguid.

Volvo ID parooli ja Volvo On Call PIN-koodi erinevus

Volvo ID parooli läheb tarvis rakendusse Volvo On Call sisselogimiseks. Volvo On Call PIN-kood on nelja numbriga kood, mida kasutatakse eelnimetatud teenustes. PIN-kood näitab, et kasutajal on vajalikud õigused.


Kas sellest oli abi?