Rakendus Volvo On Call

Auto kaugkäivitus Volvo On Call* rakendusega

Uuendatud 5/16/2022

Auto kaugkäivitus Volvo On Call* rakendusega

Kasutades Volvo On Call rakendust, saab auto mootori käivitada kaugjuhtimise teel, et auto mugava temperatuurini soojendada või jahutada.Kehtib ainult automaatkäigukastiga autodele.

Auto käivitamisel veenduge, et auto asub kohas, kus seda on võimalik käivitada vastavuses kohalike keskkonnaeeskirjade ja -seadustega.

Käivitage auto kliimafunktsiooni abil vahelehel. Sisestage minutite arv (1-15), mille jooksul kavatsete sõitu alustada. Kinnitage, et soovite auto käivitada ning identifitseerige ennast, kasutades telefoni teel lukust avamise meetodit, nt. PIN kood, salasõna, muster, TouchID või FaceID.

Valida saab ka 30 minutitSaadaval ainult Recharge mudelitel ja kütuse soojendusega sõidukitel.. Sellisel juhul käivitub ainult kliimaseade ning mitte auto mootor. Kliimaseadme kaugkäivituse kohta lugege eraldi jaotisest.

Auto saab rakenduse Volvo On Call selle funktsiooniga kaks korda järjest aktiveerida, seejärel tuleb auto aktiveerida võtmega enne, kui seda saab uuesti rakenduse funktsiooniga teha.

Auto kaugkäivituse korral aktiveeritakse sellised funktsioonid nagu istmete, peeglite ja tagaakna soojendus.

Mida auto kaugkäivitamisel silmas pidada

Enne funktsiooni kasutamist peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 • Auto on lukustatud.
 • Autovõtmed ei ole autos.
 • Mootoriruumi kaas on lukustatud.
 • Auto on pargitud ja käigukasti hoob on parkimisasendis.
 • Mootor ei tööta.
 • Auto on järelevalve all.
 • Autos või selle ümber ei ole inimesi ega loomi.
 • Auto ei ole pargitud suletud alas/piirkonnas, kus puudub piisav ventilatsioon.
 • Inimesed, kes puutuvad autoga otseselt kokku (nt hooldustööd tegevad isikud müügiesinduses või auto läheduses mängivad lapsed), ei ole ohustatud.
 • Seaduse järgi on funktsiooni kasutamine lubatud määratud ajal.

Süsteem kontrollib enne auto käivitamist ka järgmist.

 • Mootori seisukord on OK (puuduvad kriitilised veakoodid).
 • Piisav kütusetase (üle 8 liitri, (2,11 USA gallonit)).

Kasutussoovitused leiate ka Volvo On Call-rakendusest.

Märkus

Ohutuse mõttes ei ole võimalik autoga pärast rakendusega Volvo On Call kaugkäivitamist sõitu alustada. See funktsioon on aktiivne, kuni vajutate piduripedaali alla ja keerate süütenuppu.


Kas sellest oli abi?