Esiiste

Esiistme nimmetoe* reguleerimine

Uuendatud 7/23/2018

Nimmetoe teguleerimiseks võib kasutada neljasuunalist nuppu* istmel.

P6-CMA-seat multifunction controls

Istme küljel asuv neljasuunaline juhtnupp.

Neljasuunaline nimmetugi pakub võimalusi nimmetoe reguleerimiseks. Selle kasutamiseks vajutage istmeosa küljel olevat neljasuunalist nuppu. Nimmetuge saab reguleerida ette/taha ja üles/alla.

Esiistme nimmetoe* reguleerimine

Selgroo toe seadistamiseks:

Nimmetoe üles/alla liigutamiseks vajutage neljasuunalist nuppu (ümmargune) üles/alla.

Nimmetoe suurendamiseks vajutage neljasuunalise nupu esiosa.

Nimmetoe vähendamiseks vajutage neljasuunalise nupu tagaosa.


Kas sellest oli abi?