Cross Traffic Alert

Cross Traffic Alert teated

Uuendatud 7/9/2020

Cross Traffic Alert teated

Juhiekraanil võidakse kuvada automaatpidurdusega CTACross Traffic Alert-d puudutavaid teateid.

Järgnevas tabelis on mõned näited.

Teade

Spetsifikatsioon

Pimeala andur

Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

Pimeala süst. väljas

Ühendati haagis

Kuna auto elektrisüsteemi ühendati haagis, on BLIS ja CTA välja lülitatud.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).


Kas sellest oli abi?