Driver Alert Control

Funktsiooniga Driver Alert Control puhkekoha juhendamise valimine hoiatuse korral

Uuendatud 7/23/2018

Saate määrata, kas funktsioon Puhkepeatuse juhised tuleb aktiveerida/deaktiveerida.

Kui funktsioon on aktiveeritud ja DAC edastab hoiatuse, siis kuvatakse automaatselt soovitus sobiva puhkekoha kohta.

Funktsiooni Puhkepeatuse juhised valimiseks tehke järgmist.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Valige My CarIntelliSafeDriver Alert Control.

Valige / tühistage valik Puhkepeatuse juhised funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.


Kas sellest oli abi?