Tutvuge oma juhendiga

XC40
2018

Pilot Assist

13 Tulemused

Eessõitja muutmine funktsiooniga Pilot Assist

Koos automaatkäigukastiga suudab Pilot Assist teatud kiirustel muuta eessõitjat.

Pilot Assist ja kokkupõrkeohu hoiatus

Möödasõiduabi sisselülitamine funktsiooniga Pilot Assist

Funktsiooni Pilot Assist aktiveerimine ja käivitamine

Pilot Assist tuleb esmalt aktiveerida ja seejärel käivitada, et kiirust ja vahemaad kontrollida ning roolimisabi saada.

Automaatne pidurdamine funktsiooniga Pilot Assist

Funktsioonil Pilot Assist on ummikutes sõitmiseks ja seismiseks spetsiaalne pidurifunktsioon.

Funktsiooni Pilot Assist deaktiveerimine/aktiveerimine

Pilot Assisti saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab selle uuesti sisse lülitada.

Funktsiooni Pilot Assist ajaintervalli määramine

Rakendust Pilot Assist on võimalik seadistada erinevate ajavahemikega.

Funktsiooni Pilot Assist kiiruse reguleerimine

Pilot Assist võimaldab erinevate kiiruste valimist.

Funktsiooni Pilot Assist sümbolid ja teated*

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust Pilot Assist puudutavaid sümboleid ja teateid.

Juhiabi

Pilot Assist aitab roolimisabi kaudu hoida autot sõidurajal, sh hoida ühtlast kiirust ja sobivat pikivahet.

Möödasõiduabi funktsiooniga Pilot Assist

Pilot Assist abistab juhti möödasõidul.

Funktsiooni Pilot Assist piirangud

Funktsioon Pilot Assist võib olla teatud olukordades piiratud.

Funktsiooni Pilot Assist ja möödasõiduabi piirangud

Möödasõiduabi funktsioon võib olla teatud olukordades piiratud.