Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõidurajaabi

Uuendatud 7/9/2020

Sõidurajaabi

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon (LKALane Keeping Aid) aitab juhil kiirteedel ja muudel taolistel teedel teatud olukordades õigel sõidurajal püsida.

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon juhib auto tagasi oma sõiduritta ja/või hoiatab juhti vibreeriva rooliga.

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 65–200 km/h (40–125 mph) maanteel, kus on selgelt nähtavad sõiduraja ääristusjooned.

Kitsastel teedel ei pruugi funktsioon toimida ja lülitub ooterežiimi. Kui tee muutub piisavalt laiaks, lülitub funktsioon uuesti tööle.

P5-1507-DAS Princip för DAC

Kaamera tuvastab maantee/sõiduraja ääristusjooned.

P5-1507-LKA Princip Styrhjälp

Sõidurea abisüsteem juhib auto tagasi oma sõiduritta.

P5-1507-LKA Princip Varning+Styrhjälp

Sõiduraja abifunktsioon hoiatab rooli vibreerimise kauduRooli pulseerimine erineb – mida kauem auto oma sõidureast väljas püsib, seda kauem rool pulseerib..

Olenevalt sätetest, toimib sõidurea hoidmise abisüsteem järgmiselt.

 • Abi

  Vt teemat "LKA alternatiivid" jaotises "Sõiduraja hoidmise abifunktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine".

  aktiveeritud: Kui auto läheneb sõidurea joonele, keerab LKA pisut rooli ja juhib auto sõidurajale tagasi.
 • Hoiatus

  Vt teemat "LKA alternatiivid" jaotises "Sõiduraja hoidmise abifunktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine".

  aktiveeritud: kui auto hakkab sõidurada ületama, hoiatatakse juhti vibreeriva rooliga.

Märkus

Kui suunatuled vilguvad, sõidureaabi roolimist ei paranda ja hoiatusi ei esita.

Hoiatus

 • Sõiduraja hoidmise funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
 • Funktsioon ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Sõiduraja abifunktsioon ei sekku

P5-1507-LKA Princip Gena i kurva

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon ei rakendu järskudes sisekurvides.

Teatud juhtudel võimaldab sõiduraja abifunktsioon sõiduraja äärejoonte ületamist ilma sekkumiseta roolimisabi või hoiatusega, nt suunatulede kasutamisel või kurvide lõikamisel.


Kas sellest oli abi?