Sõidurežiimid

Sõidurežiimi ECO aktiveerimine ja deaktiveerimine funktsiooni nupuga

Uuendatud 7/9/2020

Sõidurežiimi ECO aktiveerimine ja deaktiveerimine funktsiooni nupuga

Juhirežiimis Eco sõitmisel on keskekraani funktsioonivaatel funktsiooninupp, v.a juhul, kui autos on juhirežiimi nupp keskkonsoolil.

Ökorežiim desaktiveeritakse mootori väljalülitamisel ning seetõttu tuleb see režiim alati pärast mootori käivitamist uuesti aktiveerida. Kui funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse juhi ekraanil tähis ECO.

Keskekraani funktsioonikuval sõidurežiimi Eco valimine

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage nuppu ECO sõidurežiim.

P5-1507-icon ECO drive mode

Nupu tuli süttib, kui funktsioon on aktiveeritud.


Kas sellest oli abi?