Liiklusinfo

Reaalajas liiklusteabe aktiveermine ja deaktiveerimine

Kehtib teatud mudelitel.

Uuendatud 7/9/2020

Reaalajas liiklusteabe aktiveermine ja deaktiveerimine

Kehtib teatud mudelitel.

Internetiühendusega autos võib juht kasutada reaalajas liiklusteavet (RTTIReal Time Traffic Information) navigeerimissüsteemis*.

RTTI aktiveeritakse ja inaktiveeritakse järgmiselt.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage NavigatsioonLiiklus.

Valige Liikluse reaalajateave, et RTTI aktiveerida või inaktiveerida (asendab tavapärase liiklusinfo RTTI-ga).

Üks hüpikaken pealkirjaga Tingimused ja üks pealkirjaga Andmete ühiskasutus kuvatakse, kui RTTI-d kasutatakse esimest korda.

Kui auto kaotab RTTI töötamise ajal Interneti-ühenduse, aktiveeritakse automaatselt tavaline liiklusteave. RTTI taasaktiveeritakse internetiühenduse taastumisel.


Kas sellest oli abi?