Navigeerimine

Navigatsioonisüsteemi* autoriõigus

Uuendatud 7/9/2020

Navigatsioonisüsteemi* autoriõigus

Autoriõiguste (© Copyright) kohta teabe saamiseks vt jaotist „Navigatsioonisüsteemi litsentsileping”.


Kas sellest oli abi?